Predstavnici lokalne uprave u Beranama i predstavnici NVO sektora, juce su u zgradi Opstine potpisali ugovore o finansiranju projekata za tekucu godinu.

Ministarstvo unutrasnjih poslova juce je uputilo poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za člana Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama starih i nedavnih slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima i ubistava novinara

Projekat »Mucni glavom a ne bocom« zavrsen je krajem maja tekuce godine. Cilj projekta je borba protiv alkoholizma kroz organizovano i sistematsko prikazivanje dokumentarnog filma o istom, sa teznjom podizanja svijesti kod razlicitih struktura stanovništva u Crnoj Gori (posebno na sjeveru).

Kancelarija za saradnju s nevladinim organizacijama, na osnovu podataka kojima raspolaže, objavila je inovirani spisak kontakt osoba za saradnju s nevladinim organizacijama u ministarstvima i drugim organima državne uprave, sa mail adresama i kontakt telefonima.

Zavod za zapošljavanje Crne Gore u okviru EU Projekta “Aktivne mjere tržišta rada za zapošljivost” realizuje Pilot program osposobljavanja i zapošljavanja mladih na poslovima suzbijanja sive ekonomije – “Stop sivoj ekonomiji”.