Tim Projekta "Tehnička podrška razvoju institucionalnih mehanizama za saradnju između organa državne uprave i organizacija civilnog društva u Crnoj Gori" objavio je Poziv za mlađeg asistenta na projektu.

Organizacija Centar kreativnih vjestina dobila je poziv za ucesce na konferenciji ,,LOKALNO.ODGOVORNO.TRANSPARENTNO“, koja ce biti odrzana sjutra u hotelu CentreVille u Podgorici, sa početkom u 10h.

Potreba za unapređenjem upravljanja javnim finansijama je jedna od ključnih oblasti važećih i budućih strateških dokumenata koji se odnose na reformu javne uprave u Crnoj Gori.

Na nedavno objavljeni poziv za izražavanje interesa jedinica lokalnih samouprava za učešće u ReLOaD projektu prijavilo se devet opština iz Crne Gore, pokazujući na taj način opredjeljenost za unapređenje i jačanje odnosa sa civilnim društvom.

Vlada Crne Gore na jucerasnjoj sjednici dala je saglasnost na Odluku o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2017. godinu, koju je donijela posebna Komisija.