Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja počelo je juce sa predstavljanjem projekta IPARD like 2.3 po crnogorskim opštinama, kako bi potencijalnim aplikantima pojasnili mogućnosti, uslove i kriterijume trećeg po redu projekta bespovratne podrške investicijama u preradu.

Informacija o stanju životne sredine Crne Gore sa Prijedlogom mjera predstavlja jedan od osnovnih dokumenata iz oblasti životne sredine i donosi se na godišnjem nivou.

Model finasiranja sporta varira od odnosa stepena participacije ili učešća u sportu, nivoa izdvajanja finansijskih sredstava po glavi stanovnika, stepena uključenja volontera kao i doprinosa domaćinstava.

Bitne novine u odnosu na dosadašnji upravni postupak su uvođenje instituta “one stop shop” (jedinstvenog šaltera za sve), tj. sprovođenje upravnih aktivnosti na jednom mjestu, omogućavanje elektronske komunikacije između organa i građana, uvođenje instituta uprаvnog ugovora, uvođenje obaveze drugostepenog orgаnа dа, kаdа je već jednom poništio prvostepeno rješenje, sаm riješi upravnu stvаr - ne vrаćаjući predmet prvostepenom orgаnu, tj. suzbijanje najvećeg problema u praksi upravnog rješavanja u Crnoj Gori - tzv. ,,ping-pong” efekta.

Pivara “ Trebjesa ” DOO Nikšić je objavila Šesti konkurs za finansiranje projekata NVO iz oblasti zaštite životne sredine.