U okviru projekta „Unapređenje znanja – temelj cjeloživotnog učenja“ realizovana je vršnjačka edukacija na temu „Uloga i značaj vannastavnih aktivnosti“ u Gimnaziji 30. Septembar u Rožajama.

NVO „Centar kreativnih vještina“ realizovala je edukativnu radionicu na temu „Prepoznajte svoj talenat“ za srednjoškolce u Gimnaziji „30. Septembar“. Aktivnost je realizovana u okviru projekta „Tvoj talenat za bolju budućnost“, koji je podržan od strane Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, sa posebnim akcentom na važnosti ranog prepoznavanja talenata kod djece i mladih.

U proteklih nedelju dana, sproveli smo Info kampanju sa ciljem upoznavanja gradjana sa problemima manjina u Crnoj Gori.

Na još jednoj uspješnoj radionici organizovanoj od strane NVO „Centar kreativnih vještina“, na temu „Prepoznajte talenat kod djeteta“ govorili smo o važnosti ranog prepoznavanja talenata kod djece i mladih, značaju talenata za uspješno kasnije snalaženje u životu, ulozi škole u procesu prepoznavanja i kasnijeg ulaganja u prepoznate talente pojedinaca.

Danas je u Bijelom Polju realizovana intereaktivnu radionicu na temu „Uloga i značaj vannastavnih aktivnosti“ sa srednjoškolcima Gimnazije „Miloje Dobrašinović u okviru projekta „Unapredjenje znanja – temelj cjelozivotnog učenja“, podržanog od strane Ministarstava prosvjete, kulture nauke i sporta.