Vlada je danas donijela Odluku o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019. godini po kojoj će u narednoj godini za finansiranje projekata NVO u prioritetnim oblastima od javnog interesa izdvojiti 0,3% tekućeg budžeta, dok će za podršku projektima i programima u oblasti zaštite lica sa invaliditetom biti izdvojeno 0,1% tekućeg budžeta.

NVO Centar kreativnih vjestina iz Berana i NVO Djakomo Adriatik organizovali su radni sastanak sa pcelarima iz Ravne rijeke u namjeri da sa njima u toku iduce godine pokrenu projekat “Kuce meda” u nekoliko gradova na sjeveru Crne Gore.

Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid tradicionalno dvanaestu godinu zaredom, u partnerstvu sa Fondacijom Petrović Njegoš, raspisuje konkurs za dodjelu Godišnje nagrade za dobrovoljni aktivizam.

Ministarstvo kulture informiše da je Evropska agencija za kulturu, obrazovanje i audiovizuelnu djelatnost (EACEA) objavila konkurs za projekte saradnje u okviru programa Kreativna Evropa, potprogram Kultura.

Igmanska inicijativa, mreža nevladinih organizacija civilnog društva iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske, raspisala je konkurs za predloge projekata. Program malih grantova se realizuje u okviru Projekta „POMOĆ - Doprinos pristupu izbjeglica i raseljenih lica pravima i mogućnostima zapošljavanja“ koji finansira Evropska komisija, DG NEAR, sa osnovnim ciljem da se doprinese tehničkoj, socio-ekonomskoj i socio-kulturnoj održivosti Regionalnog stambenog programa.