Danas je u prostorijama NVO Centra kreativnih vjestina odrzan okrugli sto na temu “Mladi i priroda”, a isti je relizovan u okviru projekta “Promocija prava na zdravu zivotnu sredinu” podrzanog od strane Opstine Berane.

Fokus grupa sa predstavnicima djackog parlamenta odrzana je veceras u prostorijama organizacije Centar kreativnih vjestina a tema je bila manjine i manjinska prava u Crnoj Gori.

U prostorijama NVO ”Centar kreativnih vjestina”, danas je održan inicijalni sastanak sa desetak polaznika obuke u vezi sticanja znanja i vještine potrebnih za pokretanje i realizaciju poslovnih ideja.

Centar kreativnih vjestina je danas u Opstini Petnjica sproveo izstrazivanje focus grupu za poljoprivrednike i njihove proizvode, u okviru projekta “Plasman domacih poljoprivrednih proizvoda-izazovi i sanse”, podrzanog od strane Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja.

NVO ‘’Centar kreativnih vjestina’’ organizovao je danas fokus grupu sa poljoprivrednicima razlicitih grana poljoprivrede u mjesnoj zajednici Budimlja u Beranama, kako bi sprovelo istrazivanje njihovih stavova o poljoprivrednim proizvodima koji bi mogli biti brend sa sjevera Crne Gore.