Danas je u Srednjoj strucnoj školi “Bećo Bašić” u Plavu u organizaciji NVO ,,Centar kreativnih vještina“ održana tribina ,,Načini prevencije HIV-a kod mladih“.

Danas smo u Hotelu “Berane” u okviru projekta “Ne zapostavimo stare promovišimo društvo za sve generacije” koji je podržan od strane Ministarstva finasija i socijalnog staranja održali obuku u vidu radnog ručka sa penzionerima pod nazivom „Sloboda da odlučujemo sami“, koji je vodila advokatica Mirjana Pajković.

U okviru projekta „Prepoznaj svoj talenat“ koji je podrzan od strane Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta u četiri opštine na sjeveru Crne Gore sproveli smo je istrazivanje medju gradjanima u vezi „nedostatka preduzetničkih vještina i ideja za dalje zaposlenje“.

Danas smo održali radionicu ,,Znanjem do ravnopravnosti“ o multikulturalizmu sa učenicima JU Gimanzija „30.septembar“ iz Rožaja i razgovarali sa njima o principima multikulturalizma u okviru projekta „Svi zajedno i ravnopravno“ koji je podržan od strane Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava.

U okviru projekta “Podrška ženama kao zaleđina razvoju društva” koji je podrzan od strane Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, veceras smo krenuli sa kursom samoodbrane za žene koji ce se odzavati svakog utorka i cetvrsta i trajace naredna dva mjeseca.