NVO „Centar kreativnih vjestina“ danas je u Beranama organizovao okrugli sto pod nazivom “Uticaj covjeka na prirodu” sa ciljem da se podigne nivo svjesti kod stanovnika Berana o potrebi zastite i ocuvanja zivotne okoline od negativnog uticaja bacanja smeca na javim povrsinama i prevelikog zagadjenja zivotne sredine koje nastaje takvim radnjama.

Centar kreativnih vjestina danas je u Beranama organizao tribinu pod nazivom “Manjine i njihov polozaj” na kojoj se pricalo o problemima i izazovima kada su predstvnici manjinskih naroda u pitanju.

U organizaciji NVO »Centar kreativnih vjestina«, danas je u Beranama realizovano predavanje o trgovini ljudima sa ciljem jačanja svijesti i otpornosti javnosti u odnosu na fenomen trgovine ljudima, bezbjedno korišćenje internet komunikacija kao i društvenih mreža.

Centar kreativnih vjestina danas je u Rozajama organizao tribinu pod nazivom “Bezbjednost saobracaja na lokalnom nivou“ na kojoj se pricalo o problemima u saobracaju koji postoje na teritoriji opstine Rozaje.

U organizaciji NVO “Centar kreativnih vjestina”, danas je u Plavu realizovana radionica sa poljoprivrednim proizvodjacima ali i obicnim gradjanima sa zadatkom podizanja svijesti i znanja o plasmanu domacih poljoprivrednih proizvoda.