NVO “Centar krerativnih vjestina” postavio je nekoliko tabla sa natpisom “Hvala sto ne zauzimate mjesto za osobe sa invaliditetom” na vise razlicitih lokacija u gradu, to jest na parking mjestima koja su rezervisana za OSI, sa ciljem da dodatno podigne svijest vozaca o tome da svoje automobile ne parkiraju na posebno objeležena mjesta namjenjena vozačima – invalidima.

Danas su u organizaciji NVO “Centar kreativnih vjestina” a uz logisticku pomoc Agencije za investicije i razvoj Berana, zapoceti pripremni radovi u vidu nasipanja tvrde podloge za postavljanje urbanih mobilijara, gdje ce vozaci ali i ostali ucesnici u saobracaju moci da se odmore i naprave pauzu u prijatnom ambijentu.

Osobe s invaliditetom muku muče sa nesavjesnim vozačima koji nepropisno parkiraju automobile na trotoare ili zauzimaju parking mjesta predviđena za njih, što predstavlja sve veći problem u kretanju ove kategorije stanovništva na prostoru opstine Berane.

NVO Centar kreativnih vjestina danas je urucio skromnu novcanu pomoc predstavniku nevladine organizacije ,,Gradina,, Goranu Scekicu kako bi im pomogli da zapocnu sa valorizacijom vodopada i Bihor-grada u mjestu Skakavac.

Danas je u reziji NVO Centar kreativnih vjestina zavrsen video spot o mladim Romima sa prostora opstine Berane.