Danas smo u Srednjoj stručnoj školi nastavili sa predavanjima koja sprovode vršnjački edukatori na temu informisanosti o HIV-u i AIDS-u medju srednjoškolskom populacijom.

U prostorijama nase organizacije, danas je održan okrugli sto na temu „Manjine i njihova višegodišnja uloga u njegovanju multikulturalnosti u Crnoj Gori“.

U okviru projekta „Informiši se o HIV-U“ koji je podrzan od strane Ministarstva zdravlja a koji sprovodi nasa organizacija u partnerstvu sa NVO „Šansa“, danas smo održali predavanje u beranskoj Gimnaziji “Panto Mališić” koje su vodili vršnjački edukatori na temu HIV-a i AIDS-a.

NVO “Centar kreativnih vještina” u partnerstvu sa NVO “Šansa” raspisuje nagradni konkurs za najbolji literarni rad, likovni rad ili fotografiju na temu “Zivot u poznim godinama”.

Danas je u više romskih naselja na teritoriji opštine Berane, podijeljeno oko 30 paketa sa hranom i higijenom za pripadnike RE populacije, koja predstavlja najranjiviji dio našeg stanovništva koji žive u stanju socijalne i ekonomske ugroženosti.

Njima je potrebna posebna briga društva u stvaranju dobrih materijalnih i stambenih uslova, a posebno zdravstvene i socijalne zaštite. Poštovanjem osnovnih ljudskih vrijednosti i njegovanjem solidarnosti među svim članovima društva mora se obezbijediti da i RE populacija živi životom dostojnim čovjeka.

I u narednom periodu ćemo nastaviti sa podrškom najugroženijim porodicama RE populacije sa posebnim naglaskom na Rome koji žive na prostoru Bijelog Polja.

Ova aktivnost je realizovana u okviru projekta ,,Brigom protiv predrasuda,, koji je podržan od strane Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore.