Centar kreativnih vjestina je danas u Opstini Petnjica sproveo izstrazivanje focus grupu za poljoprivrednike i njihove proizvode, u okviru projekta “Plasman domacih poljoprivrednih proizvoda-izazovi i sanse”, podrzanog od strane Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja.

NVO ‘’Centar kreativnih vjestina’’ organizovao je danas fokus grupu sa poljoprivrednicima razlicitih grana poljoprivrede u mjesnoj zajednici Budimlja u Beranama, kako bi sprovelo istrazivanje njihovih stavova o poljoprivrednim proizvodima koji bi mogli biti brend sa sjevera Crne Gore.

NVO ,,Centar kreativnih vještina,, danas je u Bijelom Polju u press sali hotela Bijela Rada u okviru realizacije projekta “Od opasnosti do sigurnosti – put za osnazivanje zrtava trgovine ljudima” koji je podrzan od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, organizovao okrugli sto pod nazivom “PROBLEM TRGOVINE LJUDIMA”.

Svaka objektivna analiza položaja pripadnika romske zajednice u pojedinim oblastima, ukazuje na činjenicu da se i dalje radi o veoma diskriminisanoj kategoriji lica.

Nevladina organizacija “Centar kreativnih vjestina“ u saradnji sa mladim edukatorima, uspjesno je nastavila sa realizacijom aktivnosti na projektu ‘’Zdravlje je u znanju - Edukacija mladih o HIV-u I AIDS-u’’, podrzanog od strane Ministarstva zdravlja.