U prostorijama NVO Centar kreativnih vjestina, otvoren je poseban odeljak u vidu “Info centra” za pruzanje psiho-socijalne pomoci osobama koji zive sa HIV-om a sa sjevera su Crne Gore. Pomenutim centrom, rukovodice doktor Milovan Živković, sa kojim je danas potpisan ugovor o tome.

Ukoliko jos uvijek niste podnijeli zahtjev za subvencijama, objavljujemo korisničko upustvo izdato od strane Instituta racunovodja i revizora Crne Gore, kako da to ostvarite.

NVO “Centar kreativnih vjestina” zavrsio je sve projektne aktivnosti u vezi sa raelizacijom projekta “Mislim i pazim u saobracjau” koji je finansijski podrzan od strane Ministarstva saobracaja i pomorstva.

NVO „Centar kreativnih vještina“ posvetio se problemima Romske i Egipćanske populacije i kroz izvještaje sačinjene sa okruglih stolova koji su predhodno održani, pripremio online prezentaciju o problemima Romske i Egipćanske populacije sa sjevera Crne Gore.

U okviru projekta “Različiti- a jednako važni” koje je podržano od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava održan je online okrugli sto o problemima manjinskog naroda sa sjevera Crne Gore.