Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava na ime podrške za mlade preduzetnike danas je predstavljen nezaposlenim licima koji se nalaze na evidenciji ZZZ Bijelo Polje.

Događaj pod nazivom „Vjerujem u budućnost” organizovan je danas i za maturante srednjih škola u Andrijevici i Plavu. Isti je imao za cilj da pomogne učenicima u odlukama koje su vezane za dalji vid profesionalne orijentacije, imajući u vidu da su to bitne godine u kojima se donose važne životne odluke.

Događaj pod nazivom „Vjerujem u budućnost” organizovan je danas za maturante srednjih škola u Beranama i Rozajama a imao je za cilj da učenike završnih godina informiše o izboru budućeg zanimanja, deficitarnim zanimanjima i informacijama koje će im pomoći da lakše dođu do posla nakon završetka srednje škole.

Organizacija „Centar kreativnih vjestina“, danas je prezentovala Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava na ime podrške za mlade preduzetnike.

U amfiteatru beranskog Doma zdravlja, danas je održano predavanje na temu „Uloga zdravstvenih radnika u borbi protiv trgovine ljudima“. Aktivnost je realizovana u okviru projekta „Znanjem protiv trgovine ljudima“ koji je podrzan od strane Ministarstva unutrašnjih poslova.