Sa predstavnicama ljepšeg pola, održana je promocija ženskih prava koja su im Ustavom ali i brojnim zakonima zagarantovana.

U organizaciji NVO „Centar kreativnih vještina“ danas je u romskom naselju Talum realizovana radionica namijenjena REA populaciji u vezi trgovine ljudima, sa ciljem da se na njih edukativno djeluje u smislu potražnje za uslugama žrtava trgovine ljudima kroz ukazivanje na oblike eksploatacije koji su dominantno prepoznati u našoj praksi.

Centar kreativnih vještina raspisuje konkurs za najbolji likovni rad na temu očuvanja šuma koja su pluća naše planete pod nazivom “Sačuvajmo šume“.

U organizaciji NVO “Centar kreativnih vještina”, danas je u Beranama podijeljeno oko 60 novogodišnjih paketa sa slatkišima, koji su bili namijenjeni za romsku djecu iz naselja Talum.

Za učenike iz nekoliko srednjih škola sa prostora opštine Berane, na Jasikovcu je realizovana radionica u prirodi u vezi značaja šuma za ljudsku populaciju i društvo uopšte.