Zavod za zapošljavanje Crne Gore na osnovu odluke Upravnog odbora, uputio je javni poziv fizičkim i pravnim licima da podnesu projektne predloge koji doprinose unapredjenju profesionalne rehabilitacije i zapošljavanju lica sa invaliditetom.

Ministarstvo javne uprave je uputilo Javni poziv nevladinim organizacijama za učešće u konsultovanju u vezi sa pripremom Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj upravi.

Ministarstvo sporta imaće ubuduće elektronski pristup podacima Ministarstva pravde, koji se odnose na kaznenu i prekršajnu evidenciju i to zahvaljujući Sporazumu o medjusobnoj saradnji, koji su u ime Ministarstva pravde i Ministarstva sporta potpisali ministri Zoran Pažin i Nikola Janović.

Na sedmom sastanku Sektorskog monitoring odbora, usvojen je zapisnik sa prethodnog sastanka Odbora održanog 22. juna 2017. godine, kao i dnevni red tekućeg sastanka. U cilju informisanja Odbora, predstavljen je ukupan učinak programa, nivo apsorpcije programskih sredstava- ugovaranje i finansiranje, rezultati implementacije, postizanje ciljeva i održivost po prioritetnim osama i mjerama, teškoće u implementaciji, izazovi i naučene lekcije.

Ministarstvo zdravlja je uputilo Javni poziv zainteresovanoj javnosti (građanima, pravnim licima i preduzetnicima, stručnim i naučnim institucijama, zdravstvenim ustanovama, državnim organima, organima lokalne samouprave, Uniji poslodavaca, Zajednici opština Crne Gore, nevladinim organizacijama, medijima i drugim subjektima zainteresovanim za pitanja koja se uređuju ovim zakonom) za učešće u raspravi o Nacrtu zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda.