Panel diskusija pod sloganom „Trgovina ljudima na lokalnom nivou“ održana je u prostorijama nase organizacije, a ista je realizovana u okviru projekta „Znanjem protiv trgovine ljudima“ koji je podržan od strane Ministarstva unutrasnjih poslova.

Za učenike zavrsnih razreda romske i egipcanske populacije, danas je u prostorijama nase organizacije održana promocija srednjih stručnih škola koje se nalaze na teritoriji opštine Berane a koje bi trebale biti dalji korak u školovanju nakon završetka osnovne škole.

U organizaciji NVO „Centar kreativnih vještina“ danas je održan Okrugli sto na temu „Poboljšanje participativne demorkratije, kroz učešće žena iz manjinskih i ranjivih kategorija“.

U okviru projekta „I mi smo dio zajednice“ koji realizuje NVO „Centar kreativnih vještina“ a koji je podržan je od strane Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava u prostorijama nase organizacije održana je promocija zbirke poezije „Ulica starih koraka“ i romana „A vrijeme ide dalje“ autorke Dijane Tiganj.

U toku jučerašnjeg dana članovi NVO “Centar kreativnih vještina” su obišli maturante u Gimnaziji „Miloje Dobrašinović“ u Bijelom Polju. Kroz interaktivnu komunikaciju sa učenicima, potrudili smo se da ih upoznamo sa neophodnim informacijama za dalje školovanje i stručnim terminima koji prate proces profesionalne orijentacije, prekvalifikacija znanja i deficitarnim zanimanjima u Crnoj Gori.