Nevladina organizacija “Centar kreativnih vjestina“ u saradnji sa mladim edukatorima, uspjesno je nastavila sa realizacijom aktivnosti na projektu ‘’Zdravlje je u znanju - Edukacija mladih o HIV-u I AIDS-u’’, podrzanog od strane Ministarstva zdravlja.

Centar kreativnih vjestina snimio je video spot o preduzetnistvu mladih sa namjerom da promovise uspjesne mlade preduzetnike sa sjevera Crne Gore i na taj nacin podstakne druge mlade da i oni mogu biti preduzetnici.

NVO „Centar kreativnih vjestina“ danas je u Beranama organizovao okrugli sto pod nazivom “Uticaj covjeka na prirodu” sa ciljem da se podigne nivo svjesti kod stanovnika Berana o potrebi zastite i ocuvanja zivotne okoline od negativnog uticaja bacanja smeca na javim povrsinama i prevelikog zagadjenja zivotne sredine koje nastaje takvim radnjama.

Centar kreativnih vjestina danas je u Beranama organizao tribinu pod nazivom “Manjine i njihov polozaj” na kojoj se pricalo o problemima i izazovima kada su predstvnici manjinskih naroda u pitanju.

U organizaciji NVO »Centar kreativnih vjestina«, danas je u Beranama realizovano predavanje o trgovini ljudima sa ciljem jačanja svijesti i otpornosti javnosti u odnosu na fenomen trgovine ljudima, bezbjedno korišćenje internet komunikacija kao i društvenih mreža.