U periodu od 01.12. do 20.12. tekuce godine, NVO Centar kreativnih vjestina sproveo je istraživanje javnog mnjenja o problemima nacionalnih manjina na sjeveru Crne Gore.

NVO „Centar kreativnih vjestina“ danas je u Beranama organizovala kampanju pod nazivom “Pogledaj oko sebe”, gjde je na info standu dijelila brosure sa ciljem podizanja nivoa svijesti kod stanovnika Berana o potrebi zaštite i očuvanja životne okoline.

U periodu od 22.11. do 22.12. tekuce godine, NVO Centar kreativnih vjestina sproveo je istraživanje javnog mnjenja o problemu trgovine ljudima. Istraživanje je sprovedeno u opstinama Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Petnjica i Rožaje. Anketiranjem je obuhvaceno 1.000 ispitanika.

Istrazivanje koje je tokom decembra mjeseca sprovela nevladina organizacija “Centar kreativnih vjestina“, pokazalo je da skoro 80% žena smatra da imaju jednak status u društvu kao i muskarci a gotovo isto toliko žena bi prijavilo mobing na poslu.

Centar kreativnih vjestina danas je organizovao okrugli sto na temu “Zaposljavanje mladih i preduzetnistvo” koji je bio namijenjen za mlade sa teritorije opstine Berane.