Sekretarijat za planiranje i uredjenje prostora pri Opstini Berane, dana 23.04. tekuce godine uputio je poziv u vezi sa Javnom raspravom o “Nacrtu Programa za postavljanje odnosno građenje privremenih objekata, uređaja i opreme za područje Opštine Berane za period od 2019. do 2024. godine”.

NVO »Centar kreativnih vjestina« u saradnji sa NVO »Bjelopoljski demokratski centar“, juce je u Bijelom Polju održao press konferenciju povodom predstavljanja projekta pod nazivom “Transparentnije koncesije na eksploataciju šljunka i šume” koji ce se realizovati u narednih sest mjeseci na teritoriji opstina Berane i Bijelo Polje.

NVO Centar kreativnih vjestina, shodno raspisanom Javnom pozivu o raspravi Nacrta Strateškog plana razvoja Opštine Berane za period 2019-2023. godine, uputio je pismene primjedbe na predlog Nacrta.

NVO „Centar kreativnih vjestina“ uputila je niz sugestija na danasnjoj javnoj raspravi u vezi Nacrta Poslovnika SO Berane, a jedna od glavnih sugestija odnosila se na uslove koje predstavnici NVO sektora moraju da ispunjavaju, kako bi učestvovali u radu sjednice Skupštine (tzv. institut ''slobodna stolica'').

Analizirajuci Finansijski izvjestaj “Parking servisa” Berane iz 2017.godine, jasno se dolazi do zakljucka da 87% prihoda ili (59.094,42 evra) od ukupno 68.058,23 evra ide na zarade (plate) zaposlenih, pa se logicno postavlja pitanje: kakva je svrha tog preduzeća?