Sjednica Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama odlozena do daljnjeg

NVO „Centar kreativnih vjestina“, danas je uputila dopis predsjedniku Opstine Berane Dragoslavu Scekicu, sa zahtjevom da hitno reaguje i upozori predjednika Komisije (Dragutina Joksimovica) da je u obavezi da izvrsava zadatke koji su mu povjereni u Komisiji za saradnju sa NVO ili da izvrsi imenovanje novog predsjednika Komisije za NVO.

U Komisiji za saradnju sa NVO, doslo do zastoja u obavljanju aktivnosti iz njihove nadleznosti, jer se sastanci Komisije vec nekoliko puta odlazu usled novonastale situcije u vezi sa nedavnim predlogom Odluke o smjeni potpredsjednika Opstine Dragutina Joksimovica (koji je ujedno i predsjednik Komisije za saradnju sa NVO) imenovan internim aktom (br. 01-031-69) od 16.01.2017. godine.

Kako predsjednik Komisije, gospodin Dragutin Joksimovic vec nekoliko puta odlaze sjednice (i to do daljnjeg) uputili smo dopis predsjedniku Scekicu da pod hitno preduzmete odgovarajuce mjere shodno svojim nadleznostima i upozori gospodina Joksimovicu da je u obavezi da izvrsava zadatke koji su mu povjereni u Komisiji za saradnju sa NVO ili da jednostavno izvrsi imenovanje novog predsjednika Komisije za NVO.

Kako je ove godine (po prvi put) na vrijeme raspisan konkurs za NVO (sto je za svaku pohvalu) a kako je konkurs istekao 27.02.2017.godine a sjednice Komisije se stalno prolongiraju i odlazu (do daljnjeg), postoji realna mogucnost da se (shodno clanu 18 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama) Odluka o ovogodisnjoj raspodijeli sredstava za NVO nece zavrsiti u predvidjenom roku (od 30 dana od dana isteka konkursa) a to je 27.03.2017.godine.

Posto je predsjednik Scekic vise puta iskazao zelju i volju (narocito tokom formiranja nove Komisije za saradnju sa NVO) za unapredjenje saradnje sa NVO sektorom, nadamo se da ce i ovog puta biti na visini zadatka i brzo rijesiti novonastali problem, kako civilni sektor ne bi osjetio posledice (u vidu kasnjenja i odlaganja) ovogodisnje Odluke o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama.

IZVRSNI DIREKTOR
Slobodan Tomasevic

Ostavi komentar