NVO “Centar kreativnih vjestina“ podrzava Otvoreno pismo povodom usvajanja predloga Zakona o izmjenama i dopunama zakona o nevladinim organizacijama, koje ce u naredna dva dana biti proslijedjeno premijeru Crne Gore, gospodinu Dusku Markovicu.

NVO „Centar kreativnih vjestina“, danas je uputila dopis predsjedniku Opstine Berane Dragoslavu Scekicu, sa zahtjevom da hitno reaguje i upozori predjednika Komisije (Dragutina Joksimovica) da je u obavezi da izvrsava zadatke koji su mu povjereni u Komisiji za saradnju sa NVO ili da izvrsi imenovanje novog predsjednika Komisije za NVO.

Jedan broj nesavjesnih građani Berana ne baca smeće u kontejnere, već nasred ulice i na travnate površine, pa dio oko kontejera liči na deponiju.

Opstina Berane danas je uputila Javni poziv za izbor dva predstavnika/ce nevladinih organizacija u Komisiji za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama.

NVO „Centar kreativnih vjestina“, danas je uputila dopis predsjedniku Opstine Berane Dragoslavu Scekicu, sa zahtjevom da hitno raspise Javni poziv za izbor dva predstavnika/ce nevladinih organizacija u Komisiji za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama.