Vrh lokalne uprave u Beranama, bespravno podijelio novcane nagrade zaposlenima

Na koji način se trose pare građana iz opštinskog budžeta i kako umjesto svrsishodnog trosenja novca lokalne uprave, isti završava u džepovima „povlascenih“, najbolje pokazuje primjer iz beranske opštine.

Naime, Predsjednik opstine Berane, Dragoslav Scekic, krajem 2014.godine, shodno Odluci o nagradjivanju zaposelnih (br: 01-031-3682) od 23.12.2014.god. bespravno je podijelio 2.160 evra na ime nagrada zaposlenim.

Pismenim dopisom nase organizacije (br: 00-02-114) od 18.11.2014.god, Opstini Berane (Služba predsjednika) tražili smo na uvid predloge staresina organa lokalne uprave i direktora D.O.O. ciji je osnivac Opstina (kao i Predsjednika Opstine) o tome koje zaposlene treba nagraditi i zasto, ali pomenute predloge (ni do dan danas) nismo dobili.

Ono sto je vazno naglasiti u vezi pomenutih nagrada, jeste cinjenica da Opstina Berane u trenutku donosenja Odluke o nagradjivanju zaposlenih, nije imala a kamoli vodila Centralnu kadrovsku evidenciju u kojoj se prema Zakonu o državnim službenicima i namjestenicima (Clan 110) upisuje Ocjena rada, sto dodatno budi sumnju u regularnost pomenute Odluke.

Takodje, u pismenom dopisu Opstini Berane (Službi predsjednika), tražili smo da nam se dostavi obrazloženje pomenute Odluke (ni to nismo dobili), sto fakticki znaci da je pomenuta Odluka bespravna, jer ne sadrži obrazloženje Odluke, koje je uz uvod i dispozitiv (shodno Clanu 200. Zakona o opstem upravnom postupku) sastavni element svakog akta kojim se nesto resava.

Prema istraživanjima NVO „Centar kreativnih vjestina“, do kojih smo dosli na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama, po ocjeni Predsjednika opstine, nagradjeno je 40 zaposlenih (u iznosu od 20 evra), dok je po predlogu staresina organa lokalne uprave i direktora D.O.O. ciji je osnivac Opstina, nagradjeno 26 zapsolenih (u iznosu od 50 evra) sto ukupno cini 66 zaposlenih (koji su nagradjeni).

Odluka 2

 

Ono sto je sporno kod Odluke o nagradjivanju zaposlenih, jeste i Clan 2 u kojem se naglasava da „visina nagrade za zaspolene po predlogu staresina organa lokalne uprave i direktora D.O.O. ciji je osnivac Opstina iznosi 50 evra, a za zapsolene po ocjeni Predsjednika opstine 20 eura. Medjutim, ako se pažljivo procita spisak nagradjenih, lako se dolazi do zakljucka da je pomenuti clan, prekrsen u vise slucajeva.

Takodje, naglasavamo da je pomenuti iznos od 2.160 evra obezbedjen iz sredstava tekuce Budžetske rezerve, sto se uostalom može vidjeti i u zvanicnom dopisu koji smo dobili od Opstine Berane.

Ako se uzme u obzir zvanicni Pravilnik o bližim kriterijumima za korišćenje sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve (propisan od strane Ministarstva finasija), prema kojem se sredstva tekuće budžetske rezerve koriste za nepredvidjene ili nedovoljno predvidjene izdatke, postavlja se pitanje da li je nagradjivanje zaposlenih u organima lokalne uprave nepredvidjeni izdatak i da li je taj „nepredvidjeni“ izdatak mogao da se finasira (shodno vazecem Pravilniku)?

Ostavi komentar