Preko 12 miliona evra javni dug Opstine i javnih ustanova

Opstina Berane na kraju III kvartala (2016.godine) imala je javni dug od 8.829.709,77 eura, dok su javna preduzeca i ustanove (ciji je osnivac Opstina) u istom periodu, imala dug od 3.707.137,48 evra.

Kada se saberu ovi iznosi, dobija se nevjerovatan iznos od 12.536.847,25 evra, odnosno javni dug Opstine i javnih ustanova na kraju III kvartala (2016.godine).

U odnosu na taj period, iznos javnog duga Opstine (na kraju 2016.godine) smanjen je za nepunih 160.000 evra, dok podatak o tome da li je smanjen ili uvecan iznos za javna preduzeca i ustanove (ciji je osnivac Opstina) nismo dobili.

Od pomenutog iznosa, nevjerovatan je podatak da se (preko 10.000.000 evra) duguje za bruto zarade zaposlenima.

Dobar dio pomenutih dugovanja, celnici lokalne uprave naslijedili su od prethodne vlasti ali i sami napravili nova dugovanja (narocito kroz zaposljavanje partijskih vojnika) kako u opstinskim organima, tako i u javnim preduzecima i ustanovama (ciji je osnivac Opstina).

U toku 2016.godine, racun Opstine Berane vise puta bio je u blokadi, zbog prethodnih dugovanja (koji se evidentno iz godine u godinu) samo uvecavaju. Primjera radi, u junu mjesecu 2016.godine, racun Opstine je vise dana bio u blokadi zbog duga (od “tricavih” 12 hiljada eura).

Ovo su zvanicni podaci Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj, koje smo dobili shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama.

Osim navedenog, dobili smo i podatke o tome koliko novca (i za sta) su trazili razliciti organi lokalne uprave i JU, prilikom kreiranja budzeta Opstine za 2017.godinu.

Vise detalja o tome pogledajte ovdje.

Ostavi komentar