Centar kreativnih vještina

10:32:22 | Petak, 27. Januar 2023 
Pomoć u kuci za starija lica koja se realizuje u okviru projekta “Gradimo mostove medju generacijama” koji je podržan od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja a sprovodi ... opširnije
Poruke kampanje „Vozi odmoran“ su da na svaka dva sata pravimo pauzu, da pauza traje minimum 15 minuta, da se na put kreće onda kada smo naspavani, kada smo odmorni, da što češće ... opširnije
Svjesni smo da sa porastom tehnologije i industrije raste i broj zagađivača naših voda. U vezi sa tim, u konstantnom je porastu sve veći broj zagađivača, pogotovo u poslednjih 5 ... opširnije
U okviru projekta „Pravo na vodu – odgovor na urbani izazov“ koji je podrzan od strane Ministarstva poljoprivrede, sumarstva i vodoprivrede a koji se sprovodi u partnerstvu sa NVO ... opširnije
Pocetkom tekuce godine krenuli smo sa pružanjem pomoći starijim licima u kući, posebno osobama koja imaju određene potrebe za time i koje se nalaze u stanju socijalne potrebe ili ... opširnije
Osnovno obilježje društveno-ekonomskog položaja pripadnika romske i egipćanske populacije je nizak stepen ekonomske aktivnosti i visoka nezaposlenost. Romaska i egipćanska ... opširnije
media/k2/items/cache/274f1bf2bd18e7f0d33d6244e658426e_XL.jpg
Pomoc za stara lica se uspjesno sprovodi
Aktuelno
media/k2/items/cache/c19239c5413540b5ee1f19187e11115e_XL.jpg
Vozi odmoran
Aktuelno
media/k2/items/cache/72ca15047a78e7b4a322422f38badf4b_XL.jpg
Rezultati istrazivanja o zagadjenosti ...
Istraživanja
media/k2/items/cache/1e6006496cec394e7da669516f53f970_XL.jpg
Vrijedna blaga ili izvorista ...
Aktuelno
media/k2/items/cache/e208d5104268085aecc7ece94f6f710e_XL.jpg
Briga o starima za desetak lica u ...
Aktuelno
media/k2/items/cache/bc4c6771b68b0ed330f1918b8b62d9c4_XL.jpg
Za vecu zaposlenost RE populacije
Aktuelno