Centar kreativnih vještina

11:30:45 | Petak, 19. April 2024 
Osnovno obilježje društveno-ekonomskog položaja pripadnika romske i egipćanske populacije je nizak stepen ekonomske aktivnosti i visoka nezaposlenost. Romaska i egipćanska ... opširnije
Iako i žene i muškarci mogu biti izloženi digitalnom nasilju, podaci o ovoj pojavi ukazuju na to da su žene i djevojčice, za razliku od muškaraca, najčešće žrtve nasilja na ... opširnije
Zakonom o slobodnom pristupu informacijama uređuju se prava na pristup informacijama od javnog značaja kojima raspolažu organi javne vlasti, radi ostvarenja i zaštite interesa ... opširnije
Gradjani, ne samo da više nisu uključeni u donošenje bilo kakvih odluka na lokalnom nivou, već im je i oduzeta mogućnost da spriječe realizaciju brojnih projekata koje smatraju ... opširnije
U okviru projekta “Prevencija je uvijek prioritet kod (zlo)upotrebe alkohola” koji je podrzan od strane Ministarva zdravlja a sprovodi se u partnerstvu sa NVO Šansa, juce smo u ... opširnije
Razvoj elektronske uprave u Crnoj Gori podrazumijeva transformaciju poslovanja, ne samo poslovnih procesa u kojima se ostvaruje interakcija sa građanima i privrednim subjektima, ... opširnije
media/k2/items/cache/e26e070f0b61121e8e747746e6882f29_XL.jpg
Zaposlimo pripadnike RE populacije
Aktuelno
media/k2/items/cache/0ee70163e29bae5db9d4be0d088a4c1c_XL.jpg
STOP rodno zasnovanom nasilju na ...
Aktuelno
media/k2/items/cache/893c4fdc824f051f07606f44d5d60e5a_XL.jpg
Za transparentniju javnu upravu
Aktuelno
media/k2/items/cache/b0d7d8c971b982fb6678172b9076bb96_XL.jpg
Otvorena javna uprava za mjesne ...
Aktuelno
media/k2/items/cache/1fb8d2d7c882fbaba1a2c09d1d9cbe68_XL.jpg
Savremeno društvo u maloj mjeri ...
Aktuelno
media/k2/items/cache/e914558b2d1ba8901152392da365c367_XL.jpg
Javna uprava po mjeri gradjana
Aktuelno