Danas smo sa korisnicima Dnevnog centra za stara lica u Plavu u sklopu aktivnosti ,,Gimnastika kao sport za sva vremena“ odradili vježbe prilagođene osobama treće životne dobi koje promovišu fizičku aktivnost.

U okviru radnog rucka sa predstvanicima lokalne uprave i predsjednicima mjesnih zajednica sa teritorije opstine Berane, pokrenuli smo dio zagovaračkih aktivnosti usmjerenih na pokretanje inicijative za otvaranje jedinstvenog Mjesnog centra u opštini Berane, kao primjer sprovodjenja praktičnih javnih politika na djelu.

 

Danas je u Beranama održana radionica pod nazivom ,,Prepoznaj i reaguj“ na temu borbe protiv trgovine ljudima sa ucenicima iz SMS „DR Branko Zogovic“. Predavanje je realizovano u saradnji sa NVO ,,Šansa“, kroz projekat ,,ŽRTVA MOŽE BITI SVAKO – EDUKACIJA MLADIH O TRGOVINI LJUDIMA“, podržanog od strane Ministarstva unutrašnjih poslova.

Trgovina ljudima je ozbiljan zločin kojim se zloupotrebljavaju osnovna prava i dostojanstvo ljudi. Uključuje kriminalnu eksploataciju ranjivih ljudi sa isključivom svrhom ekonomske dobiti.

U naredna dva mjeseca, nasa organizacija pruzace besplatnu pravnu pomoc za predstvanike nacionalnih manjina na sjeveru Crne Gore, koji smatraju da im je ugroženo bilo koje pravo zagarantovano Ustavom.