Pomoć u kuci za starija lica koja se realizuje u okviru projekta “Gradimo mostove medju generacijama” koji je podržan od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja a sprovodi se u partnerstvu sa NVO Šansa, ide svojom dinamikom i uspjesno se sprovodi medju desetak korisnika sa prostora opstine Berane.

Poruke kampanje „Vozi odmoran“ su da na svaka dva sata pravimo pauzu, da pauza traje minimum 15 minuta, da se na put kreće onda kada smo naspavani, kada smo odmorni, da što češće konzumiramo tečnost.

U okviru projekta „Pravo na vodu – odgovor na urbani izazov“ koji je podrzan od strane Ministarstva poljoprivrede, sumarstva i vodoprivrede a koji se sprovodi u partnerstvu sa NVO „Za nase dobro“ izradili smo edukativno – promotivni video spot o rijekama sa jasnim pitanjem ali i porukom da li su one vrijedna blaga ili izvorista zagadjenosti.

Pocetkom tekuce godine krenuli smo sa pružanjem pomoći starijim licima u kući, posebno osobama koja imaju određene potrebe za time i koje se nalaze u stanju socijalne potrebe ili uglavnom žive same i potrebna im je njega i dodatna pažnja.

Osnovno obilježje društveno-ekonomskog položaja pripadnika romske i egipćanske populacije je nizak stepen ekonomske aktivnosti i visoka nezaposlenost. Romaska i egipćanska populacija je uglavnom isključena iz formalnih oblika zapošljavanja, dok se najveći broj lica bavi onim zanimanjima u kojima se ne traži profesionalna stručnost.