Da li je budućnost zelena?

Naša organiuzacija danas je sa zadovoljstvom ugostila sugrađanina – Mateju Ivanovića, inženjera elektrotehnike koji je održao interaktivno predavanje na temu „Da li je budućnost zelena? Obnovljivi izvori energije – održivi projekat ili naučna fantastika?“.

Mateja je kroz svoje predavanje govorio o vodećim problemima vezanim za eksploataciju obnovljivih izvora energije i iz ugla struke obradio prednosti i mane svakog oblika obnovljivih izvora pojedinačno.

Kroz zanimljive primjere, kako u svijetu tako i kod nas, skrenuo je pažnju na najbitnije probleme vezane za ovu sferu, kao i odlične primjere država koje svoje resurse koriste na najbolji mogući način.

Kao zaključak navodi da ne treba isključivati, niti se fokusirati na samo jedan, već se truditi da se svi oblici energije, uz naglasak na obnovljive, istovremeno i efikasno koriste.

Ostavi komentar