Manjine danas i sjutra

U prostorijama naše organizacije, održana je radionica namijenjena mladima u vezi teme „Manjine danas i sjutra“ sa ciljem promocije jezika i prava manjinskih naroda medju mladima.

Kao jedno od najstarijih, a ujedno i najsloženijih pitanja u međunarodnim odnosima i međunarodnom pravu, pojavljuje se upravo pitanje manjina – pojmovnog određenja, sadržine i domena prava koje uživaju kao i zaštite tih prava.

Mlade smo upoznali sa Deklaracijom o pravima pripadnika nacionalnih ili etničkih, vjerskih i jezičkih manjina, u kojoj je članom 2. između ostalog garantovana slobodna privatne i javne upotrebe svog jezika.

Razgovarali smo o zastupljenosti manjinskih jezika u medijima, predrasudama vezanim sa ovu temu i koliko je ova tema važna za našu multietničku i multikulturalnu državu.

Radionica je odrzana u sklopu projekta „I mi smo dio zajednice“ koji je podržan od strane Ministarstva pravade, ljudskih i manjinskih prava a ima za cilj da unaprijedi podizanje svijesti građana na sjeveru Crne Gore o ravnopravnosti pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica.

Ostavi komentar