Sprovedena fokus grupa sa đačkim parlamentima

U proteklih par dana, realizovali smo nekoliko fokus grupa sa iz tri srednje škole na prostoru opstine Berane u vezi upoznavanja istih o ravnopravnosti manjinskih naroda i drugih nacionalnih zajednica u Crnoj Gori.

Fokus grupa je realizovana kroz anketu na koju su predstavnici đačkih parlamenata dali odgovore o pravima nacionalnih manjina, poznavanju njihovih prava shodno Zakonu koji ista uređuje, ugroženosti nacionalnih manjina i još niza pitanja koja su usko vezana za prava istih u Crnoj Gori.

Aktivnost je sprovedena u okviru projekta „Obrazovanjem do jednakosti“ koji je podržan od strane Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore.

Ostavi komentar