Jačanja aktivizma RE populacije na lokalnom nivou

Danas smo realizovali obuku za desetak pripadnika romske i egipćanske populacije na temu „Jačanja aktivizma RE populacije na lokalnom nivou“ koja se realizuje u okviru projekta „Brigom protiv predrasuda“ koji je podrzan od strane Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava.

Ucesnicima danasnje obuke objašnjeno je kako i na koji način mogu lakše da se izbore za svoja prava, koja im po Zakonu pripadaju a koja nažalost u velikoj mjeri ne koriste.

Predstavljen im je način kako da pokrenu bilo koju inicijativu koja je važna za njih i njihovu zajednicu, kako i gdje da predaju zahtjeve za pomoć i kome da se obrate ako su im ugrožena osnovna prava na život.

Ono što su učesnivi ove radionice istakli je da smatraju nepotrebnim predavanje bilo kakvih zahtjeva ili inicijativa jer „Uvijek završe u kanti za smeće“ i da za njih niko ne mari.

Ovom obukom smo im na neki način olakšali i jednostavnim primjerima približili da ipak treba da se bore za svoja prava, da se više uključe i aktiviraju u borbi za ista i da ne treba da odustaju.

Kroz primjere iz svakodnevnog života smo im detaljnije objasnili kako se pišu i popunjavaju određeni zahtjevi, kako se pokreću inicijative i kome treba da se obrate za pomoć.

Ostavi komentar