Edukatori radili na pripremi predvanja

Naša organizacija u saradnji sa mladim edukatorima, uspješno je nastavila sa realizacijom aktivnosti na projektu “Informisi se o HIV-u’’, koji je podržan od strane Ministarstva zdravlja.

Edukatori su radili na pripremi zajedničkog predavanja, kroz koje će svojim vršnjacima u narednom periodu skrenuti pažnju na sve okolnosti i informacije koje su im bitne u vezi HIV/AIDS-a.

Grupa vršnjaka može značajno da odredi koje će ponašanje, vrijednosti ili stavove usvojiti određena osoba što posebno dolazi do izražaja kada su u pitanju rizična ponašanja.

Edukatori su pokazali timski rad, sposobnost i znanje koje je potrebno kako bi se reazlizovao projekat čiji je cilj da se ojača njihov lični kapacitet za prenošenje stečenog znanja svojim vršnjacima, što će podići njihovu svijest o rizicima koje nosi nedostatak informacija vezanih za polno prenosive infekcije i HIV-a kod mladih.

Ostavi komentar