Mediji o nacionalnim manjinama

Organizacija “Centar kreativnih vještina” u partnerstvu sa NVO ”Šansa” u hotelu “Lukas” organizovali su radionicu za novinare sa sjevera Crne Gore na temu “Mediji o nacionalnim manjinama”. Radionicu je održao dugogodišnji dopisnik Dnevnog lista „Vijesti“ i direktor “Radio Berana” Tufik Softić.

Radionici su prisustvovale i predstavnice Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava Mirela Ramčilović i Larisa Lukačević, koje su svojim izlaganjem i stručnim učešćem dale značajan doprinost u vezi problema nacionalnih manjina.

Prisutni su se osvrnuli na brojne nedostatke koje imaju mediji u komunikaciji sa nacionalnim manjinama ali i propustima koje su mediji imali u prtehodnom periodu i zbog kojih su manjine slabo zastupljene u istim.

Predstavnici medija su posebno naglasili problem RE populacije u vidu njihovog nestajanja, jer se polako mijenja slika o njihovom identitetu a mijenjanjem svog nacionalnog identiteta prihvataju identitet nekog većinskog naroda u Crnoj Gori i tako nestaju kao narod.

Novinari su se slozili da nacionalnim manjinama treba dati mnogo više prostora u medijima nego sto su do sada imali, kao i da svi zajedno treba da unaprijede kvalitet samog novinarstva na mnogo većem nivou.

Radionica je održana u okviru projekta “Svi zajedno i ravnopravno” koji je podrzan od strane Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore.

Ostavi komentar