Odlaganje otpada u prirodu – POPs hemikalije

U prostorijama Đačkog doma u Beranama, održano je predavanje namijenjeno mladima pod nazivom „Odlaganje otpada u prirodu“ a tiče se POPS hemikalija i o štetnosti istih na životnu sredinu sa posebnim akcentom na ljude.

Cilj predavanja bi je da se podigne svijest o štetnosti ovih hemikalija koje su nažalost rasprostranjene svuda oko nas i koje imaju veliki uticaj na zdravlje ljudi a posebno djece.

Ove hemikalije imaju veliki uticaj na životnu sredinu, prirodu, životinjski svijet sa osvrtom na vodne potencijale koji su odlaganjem ovog otpada u korita i na obalama rijeka i te tako ugroženi.

Učenici nisu bili upoznati sa POPS hemikalijama, kao i sa činjenicom gdje se one najčešće nalaze i kojim putem se mogu prenijeti i širiti.

Ove hemikalije mogu se naći u hrani u priboru za jelo, hemijskim sredstvima koja se koriste u domaćinstvima, igračkama za djecu a nalaze se i u vazduhu koji udišemo i putem vazduha se najčešće šire sa mjesta na mjesto, pa čak i iz države u državu, tako da se može organska proizvodnja hrane dovesti u pitanje.

Učenici su pokazali veliko interesovanje za ovu temu i svojim aktivnim učešćem i brojnim pitanjima tokom predavanja željeli su da saznaju što više o POPS hemikalijama.

Predavanje je sprovedeno u sklopu projekta „Upravljanje otpadom – mladi kao čuvari životne sredine“ koji je podržan od strane Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Ostavi komentar