RECIKLAŽA - korišćenje otpada kao sirovine

Danas je u Hotelu ,,Berane“, u okviru radnog rucka sa mladima održano edukativno predavanje na temu ,,RECIKLAŽA - korišćenje otpada kao sirovine“ koje je bilo namijenjeno za srednjoškolce iz opstine Berane.

Tokom predavanja prikazan je edukativni video o značaju reciklaže i štetnosti nepravilnog odlaganja otpada za zdravlje i životnu sredinu.

Putem edukacije o problemima upavljanja otpadom, vrstama otpada i načinima sprovođenja reciklaže učenicima se ukazuje na proaktivnu ulogu koju imaju u društvenoj zajednici.

Učenici su bili interaktivni i davali konstruktivne predloge o realizaciji pojedinih segmenata zaštite životne sredine, kroz reciklažu i smanjenje štetnih materijala kao i spremnost da ličnim primjerom pokažu koliko je bitno da svako od nas da svoj doprinos u zaštiti životne sredine.

Mladi imaju veoma bitnu ulogu u širenju svijesti o važnosti reciklaže medju širom društvenom zajednicom ali i u vezi riješavanja problema u vezi sa upravljanjem ambalažnim otpadom.

Aktivnost je realizovana u okviru projekta ,,Upravljanje otpadom - mladi kao čuvari prirode“ koji se realizuje u partnerstvu sa NVO Šansa a koji je podržan od strane Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Ostavi komentar