Realizovan seminar sa predstavnicima manjinskih naroda

U prostorijama Crvenog krsta u Plavu, danas je održan seminar sa predstavnicima Lokalne uprave i Savjeta manjinskih naroda na temu trenutnog stanja nacionalnih manjina na sjeveru Crne Gore.

Kako su nacionalne manjine sastavni dio našeg društva, tako se svi trebamo i odnositi prema njima, ali i oni prema cjelokupnom društvu. Prisutnima je predstavljen zakonodavni i institucionalni okvir zaštite prava manjinskih naroda kao i mogućnosti razvijanja mehanizama za dodatno unaprijeđenje položaja manjina.

Na seminaru je bilo govora i o trenutnom stanju nacionalnih manjina, njihovim pravima, kao i načinima kako da svoja prava i aktivnosti unaprijede. Kroz ovaj seminar dati su predlozi i smjernice na koji način mogu unaprijediti svoja prava u narednom periodu, i na taj način svoje nacionalne zajednice aktivnije uključiti u društvene procese.

Učesnici su se saglasili da je priznavanje prava manjina jedan od ključnih aspekata zaštite manjina u savremenim demokratijama jer se na taj način obezbjeđuje integracija manjinskog stanovništva u gradjansko društvo.

Na kraju seminara svi su se složili da manjine treba da budu mostovi koji spajaju a ne kamen spoticanja.

Seminar je održan u organizaciji NVO „Centar kreativnih vještina“ u partenrstvu sa NVO ,,Šansa”, kroz projekat pod nazivom „Obrazvanjem do jednakosti“ koji je podržan od strane Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore.

Ostavi komentar