Odrzana press konferencija povodom zavrsetka projekta

U prostorijama nase organizacije, odrzali smo press konferneciju povodom zavrsetka projekta pod nazivom “Obrazovanjem do jednakosti“ koji je podrzan od strane Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava. Tokom konferencije predstvaljeni su kljucni rezultati koji su postignuti tokome same realizacije projekta.

U tom smislu, poseban akcenat stavljen je na istrazivanje o upotrebi manjinskih jezika u državnim organima, gdje su građani imali priliku da na anketi anonimno zaokruže ponuđene odgovore koji su se odnosili na različite tvrdnje u vezi sa informisanošću javnog mnenja na sjeveru Crne Gore.

Podsjetili smo na realizaciju radionice o multikulturalizu kod mladih ali i ostalih gradjana sa posebnim naglaskom na sjever Crne Gore. Kroz igre koje su osmišljene tokom same radinice, učesnici su trebali da daju svoja mišljenja na pojedne situacije koje se dešavaju u svakodnevnom životu, da svojim predlozima i sugestijama riješe razne situacije koje su nepovoljne za pripadnike nacionalnih manjina u svakodnevnom žvotu.

Posebno smo predstvaili rezultate fokus grupa koje su relizovane na prostoru opstine Berane u vezi ravnopravnosti manjinskih naroda i drugih nacionalnih zajednica u Crnoj Gori.

Skrenuli smo paznju i na relizaciju okruglog stola gdje je prisustvovalo više razlicitih predstavnika nacionalnih manjina, koji su podijelili svoja iskustva življenja u Crnoj Gori, načinom obrazovanja i njihove uključensoti u društvu kao cjelini.

Tokom relizacije projekta, odrzali smo i seminar u Plavu gje je bilo govora i o trenutnom stanju nacionalnih manjina, njihovim pravima, kao i načinima kako da svoja prava i aktivnosti unaprijede. Kroz ovaj seminar dati su predlozi i smjernice na koji način mogu unaprijediti svoja prava u narednom periodu, i na taj način svoje nacionalne zajednice aktivnije uključiti u društvene procese.

Ostavi komentar