Podrska aktivizmu manjina na lokalnom nivou

Za pripadnike nacionalnih manjina, danas smo u vidu radnog rucka organizovali edukaciju o značaju njihove participacije i pruzanja podrske u kontekstu ukljucivanja nacionalnih manjina u donosenju odluka koje se ticu njih na lokalnom i državnom nivou, sa posebnim akcentom na mogucnost koriscenja mehanizma “prazne stolice” i slobodnog pristupa informacijama.

Znacaj politicke participacije manjina u donosenju politickih i drugih odluka na lokalnom i drzavnom nivou je velik i treba da se koriste sve zakonom dozvoljene mjere da manjine budu integrisne i zastupljene u sto vecem broju, kako bi dale svoj puni doprinos u razvoju drzave i drustva uopste.

Edukacija je održana u okviru projekta “Svi zajedno i ravnopravno” koji je podrzan od strane Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava a realizuje se u partnerstvu sa NVO Šansa.

Ostavi komentar