Sprovedena kampanja o zdravom starenju

U vise gradova na sjeveru Crne Gore, realizovali smo terensku kampanju u vidu podjele informativno-edukativnog materijala koji je bio namijenjen starijim licima kako bi im pružio neophodne informacije, preporuke i savjete u vidu zdravog starenja.

Informator ukazuje zašto je zdravo starenje važno i kako da lica u poznim godinama preduprijede razne bolesti koje ih očekuju u trećoj dobi.

Ono što je važno da bi se zdravo starilo jeste promjena ponašanja i oslobađanje od loših navika, spavanje od 6 do 8 sati, neophodno vrijeme za fizičku aktivnost, zdrava ishraha i aktivno učešće u raznim društvenim desavanjima na dnevnom nivou.

Kampanja je realizovana u okviru projekta ,,Ne zapostavimo stare- promovišimo društvo za sve generacije,, koji realizujemo u partnerstvu sa NVO Sansa a koji je podržan od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Ostavi komentar