Upotreba digitalnih alata u inkluzivnoj nastavi

U prostorijama nase organizacije odrzan je seminar „Upotreba digitalnih alata u inkluzivnoj nastavi“ za nastavnike, asistente i strucne saranike usvajanjem teorijskih i prakticnih znanja iz oblasti asistivne tehnologije (AT), alterativne i potpomognute komunikacije i primjene principa univerzalnog dizajna u skolskom okruzenju.

Izmjene okolnosti u realizaciji nastave zahtijevaju od nastavnika da rad prilagode drugacijim nastavnim zahtjevima i onlajn okruzenju. Da bi zadrzao visok kvalitet nastavnog procesa, primjena obrazovane tehnologije postala je obavezna. Postoje nekoliko digitalnih dodataka za onlajn inkluzino obrazovanje koji pomazu da se lakse savlada odredjeno gradivo kako nastavnicima tako i djeci da bi dosli do odredjenog ishoda.

Nastavnici cesto pred sobom imaju veliki izazov da prilagode nastavu ucenicima sa sirokim spektrom posebnih potreba u obrazovanju kako bi razvili pun potencijal ucenika. Kako bi postavljeni cilj ostvarii ucesnici su na ovom seminaru upoznati sa modelima i okvirima u pristupu inkluziji i radu sa djecom sa posebnim potrebama.

Seminar je bio interaktivan i prisutini su medjusobno izmijenili svoja iskustva o upotrebi digitalnih alata u radu sa djecom u inkluzivnoj nastavi.

Aktivnost je realizovana u okviru projekta „Nauka kao put do budućnosti“ koji je podržan od strane Ministarstva nauke i tehnoloskog razvoja.

Ostavi komentar