Realizovana radionca o slobodnom pristupu informacijama za mlade

U okviru radnog rucka, realizovali smo radionicu o slobodnom pristupu informacijama koja je bila namijenjena za 20 ucenika djackog parlamenta SMS “Dr Branko Zogovic” sa ciljem edukacije mladih o pitanjima funkcionisanja javne uprave i ostvarivanja prava pristupa javnim informacijama.

Otvorenost organa lokalne uprave i dostupnost informacijama je od posebnog značaja za građane, jer su građani direktno zainteresovani za rad njihovih lokalnih organa i odluke tih organa utiču na njihov svakodnevni život

Na radionici su identifikovani izazovi i nedostaci u primjeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama koji opterećuju rad organa vlasti koji rješavaju po zahtjevima za slobodan pristup inforamcijama, kao i Agencije koja rješava po podnesenim žalbama i sudova koji rješavaju po pokrenutim sudskim postupcima.

Aktivnost je realizovana u okviru projekta ,,I ti se pitaš - učestvuj i utiči“, koji je podrzan od strane Ministarstva javne uprave a sprovodi se u partnerstvu sa NVO Šansa.

Ostavi komentar