Mehanizmi učešća u procesu donošenja odluka

Danas je u Bijelom Polju održan trening za predstavnike civilnog sektora pod nazivom ,,Mehanizmi učešća u procesu donošenja odluka“, sa ciljem da se identifikuju najvažniji izazovi u javnoj upravi i definiše uloga civilnog sektora u procesu reforme javne uprave.

Predstavnici NVO sekotora upoznati su sa ključnim problemima ali i mogućnostima u oblasti reforme javne uprave, kao i sa brojnim mehanizmima koji su na raspolaganju civilnom sektoru u donsosenju ključnih odluka kako na lokalnom tako i na državnom nivou.

Aktivnost je realizovana u okviru projekta “I ti se pitaš – učestvuj i utiči” koji je podržan od strane Ministarstva javne uprave a sprovodi se u partnerstvu sa NVO Šansa.

Ostavi komentar