Uloga zdravstvenih radnika u borbi protiv trgovine ljudima

Juče je u Plavu održano predavanje na temu „Uloga zdravstvenih radnika u borbi protiv trgovine ljudima“ sa ciljem da se prisutni bolje upoznaju sa ovim fenomenom ali i da bi stekli korisno znanje o pomenutoj temi kroz institucionalni i zakonodavni okvir i adekvatnije pruzili zdravstvenu zastitu zrtvi trgovine ljudima.

Medju prisutnima je bilo ljekara i drugih zdravstvenih radnika kojima je predoceno kako prilikom zdravstvenih pregleda mogu prepoznati potencijalne žrtve trgovine ljudima i kako da u takvim situacijama reaguju i postupe.

Tokom predavanja bilo je rijeci o oblicima eksploatacije žrtava, to jest na koji način se potencijalne žrtve mogu eksploatisati počevši od seksualnog zlostavljanja, prosjačenja, prisilnog rada i trgovine bebama.

Posebno je naglasena uloga zdravstvenih radnika u dijelu u kojem mogu primijeti i najmanji oblik nasilja nad ljudima, da u takvim situacijama odmah obavijeste državne organe na svim nivoima a prije svega policiju. Na taj način a kroz koordinaciju svih institucija, potencijalna trgovina ljudima ili bilo koja zloupotreba prava na život biće sigurno spriječena a potencijalni krivci najstrožije kažnjeni.

Aktivnost je realizova u okviru projekta „Sprijecimo trgovinu ljudima“ koji je podržan od strane Ministarstva unutrasnjih poslova a sprovodi se u partnerstvu sa NVO “Za nase dobro”.

Ostavi komentar