Za vecu zaposlenost RE populacije

Osnovno obilježje društveno-ekonomskog položaja pripadnika romske i egipćanske populacije je nizak stepen ekonomske aktivnosti i visoka nezaposlenost. Romaska i egipćanska populacija je uglavnom isključena iz formalnih oblika zapošljavanja, dok se najveći broj lica bavi onim zanimanjima u kojima se ne traži profesionalna stručnost.

Prepreke koje stoje na putu socijalnoj inkluziji Roma su brojne i sistemske – počev od siromaštva i nedostatka osnovnih uslova za školovanje, preko niskog obrazovnog nivoa roditelja romske djece koji su uglavnom nemotivisani da mališani pohađaju školu, pa sve do isključenosti romskih mališana iz predškolskih programa.

Siromaštvo, odnosno imovinski status jedan je od glavnih razloga isključenosti i diskriminacije Roma, a oblast zapošljavanja jedna od onih gde se diskriminacija često sreće.

Zato je neophodno poboljšati izglede za pristojan rad kako bi se prekinuo ciklus siromaštva.

Podsticati zapošljavanje mladih Roma, kroz obuku na poslu i stažiranje.

Obezbjediti pristup visokokvalitetnom obrazovanju i ponuditi podršku za učenje kako bi se nadoknadili loši životni uslovi mnogih romskih učenika.

ZA VECU ZAPOSLENOST RE POPULACIJE. Kampanju sprovodimo u okviru projekta „Poštovanje različitosti kao osnov za integraciju Roma“ koji je podrzan od strane Ministarstva ljudskih i manjinskih prava a koji se sprovodi u partnerstvu sa NVO Šansa.

Ostavi komentar