Uručen drugi dio donacije Domu starih u Bijelom Polju

U Domu starih u Bijelom Polju, danas je realizovan drugi dio donacije u vidu pomoći gdje je Upravi doma uručeno od 50-60 ćebadi, 50-60 jorgana, 50-60 jastuka i jedan manji dio posteljina.

Cilj pomenute aktivnosti je bio da se omoguće bolji uslovi za život koji odgovaraju potrebama Doma starih u Bijelom Polju, kao i da se olakša rad i poboljša sadržaj uslova u istom.

Podsjecanja radi, prije desetak dana Upravi doma urucili smo 15 friždera za opremanje kompletnog prvog sprata doma, zatim 50 pakovanja komada pelena (L-veličina) za korinsike kojima su iste neophodne, kao i 30-40 pakovanja medicniskih rukavica za svakodnevnu upotrebu.

Donacija je realizovana kao dio aktivnosti koja se sprovodi u okviru projekta „Gredimo mostove medju generacijama“ koji je podržan od strane Ministartva rada i socijalnog staranja a sprovodi se u partnerstvu sa NVO „Šansa“ i NVO „Za naše dobro“.

Ostavi komentar