Zdravstveni pregledi za stara lica u Plavu

U saradnji sa medicinskim osobljem iz Plava, danas smo obisli vise starih i iznemoglih lica na prostoru opstine Plav, kojima je neophodna medicinska pomoć.

Obavljeno je više preventivnih pregleda u vidu mjerenja krvnog pritiska, nivoa šećera u krvi kao i stanja u kojem se nalaze pluća starih lica.

Ovom aktivnošću željeli smo da starim i iznemoglim licima omogucimo preventivni zdravstveni pregled i ukažemo na probleme u kojima se stari nalaze.

Posebnu zahvalnost upućujemo ljekaru Almiru Aksaliću i medicinskom tehničaru Adisu Canoviću iz Plava, koji su nam izašli u susret i ponudili pomoc kako bi uspjesno realizovali više preventivnih zdravstvenih pregleda njihovih starijih sugradjana.

Aktivnost je realizovana u okviru projekta ,,Gradimo mostove medju generacijama,, koji je podržan od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja a sprovodi se u partnerstvu sa NVO Šansa.

Ostavi komentar