SOS TELEFON ZA ŽRTVE TRGOVINOM LJUDIMA

Ukoliko imate saznanja da je neko žrtva trgovine ljudima, podatake o lokaciji gde se odvija eksploatacija i/ili o organizatorima trgovine ljudima, možete pozvati SOS TELEFON ZA ŽRTVE TRGOVINOM LJUDIMA 116666.

Ako radite u ustanovama zdravstvene zaštite, službama socijalne zaštite, tužilaštvu, policiji, školi i drugim institucijama, vaša uloga u prepoznavanju žrtava trgovine ljudima veoma je značajna.

Ukoliko sumnjate da je neka osoba sa kojom ste došli u kontakt - potencijalna žrtva trgovine ljudima, sticanje njenog poverenja je prvi korak u pružanju pomoći.

Pozivanjem SOS telefona možete da spasiti život i pomoći žrtvama trgovine ljudima da se oslobode i započnu oporavak.

Promociju SOS linije vršimo u okviru projekta „Sprijecimo trgovinu ljudima“ koji je podržan od strane Ministarstva unutrasnjih poslova a sprovodi se u partnerstvu sa NVO Šansa.

Ostavi komentar