Zagadjenost voda na sjeveru Crne Gore

Danas je u Plavu održan okrugli sto pod nazivom „Zagadjenost voda na sjeveru Crne Gore“, na kom su ucesce uzeli predstavnici lokalne samouprave, ribolovci, ekološki aktivisti, komunalna preduzeća iz Plava i Andrijevice, kao i TO Plav.

Cilj okruglog stolo je bio da se otvori javna rasprava sa relevantnim lokalnim akterima o problemu koncentrisanih i rasutih zagadjivača voda, prevenciji i reagovanju na problem sve većeg zagadjenja voda i rijeka, sa posebnim akcentom na rijeku Lim.

Učesnici su, iako svako sa svojim aspektom opservacije na temu zagadjenja Lima, jednoglasno usvojili zaključak, da je neophodno da se ovim problemom uz učešće lokalne samouprave i ekoloških aktivista, pozabave i stručna lica sa kojima treba dalje koordinisati saradnju i naredne korake, a sve u cilju poboljšanja više nego alarmantne situacije u vezi sa rijekom Lim.

Danasnja aktivnost je realizovana u okviru projekta ,,Pravo na vodu – odgovor na urbani izazov“, koji je podrzan od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede a sprovodi se u partnerstvu sa NVO „Za naše dobro“.

Ostavi komentar