Samopomoc za žene sa iskustvom nasilja

U okviru projekta „Nema opravdanja za nasilje“ koji je podržan od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja a koji se realizuje u partnerstvu sa NVO Šansa, juče je u Rožajama u restoranu “Kero“ održana radionica u vezi potencijalnog sprečavanja nasilja nad zenama.

Radionica se odvijala u četiri sesije. Prisutne su se upoznale sa definicijom nasilja, vrstom nasilja, rezultatima istraživanja o broju žrtava nasilja u Crnoj Gori kao i o odbrambenim mehanizmima u borbi protiv nasilja.

Kroz dijalog, monolog, debatu i kroz metodu teksta učesnice radionice su na vrlo konstruktivan i kreativan način došle do određenih saznanja ali i zakljuaka kako se odbraniti od nasilja.

Zajednički zaključak je da nadležne instutucije ne pružaju u dovoljnoj mjeri pomoć žrtvama nasilja, da žene iz patrijarhalnih sredina nisu u dovoljnoj mjeri obaviještene o svojim pravima i da su mizoginija i nasilje nad ženama problemi koji vuku korijene iz prošlosti.

Takodje, zaključeno je da bi trebalo više raditi na osvješćivanju muškaraca, kao i da žene nisu dovoljno upoznate sa platformama koje pružaju mogućnost za sticanje znanja i vještina kada je u pitanju samopomoć u borbi protiv nasilja.

 

Ostavi komentar