Poštujte svoju porodicu jer je porodica oslonac budućnosti

Učenici đačkog parlamenta iz osmog i devetog razreda Osnovne škole “Radomir Mitrović” iz Berana, danas su imali priliku da učestvuju u eduketivnoj radionici o značaju porodice i nauče koliko je ona važna kao osnov za formiranje identiteta svakog pojedinca, koliko utiče na to kako se ponašamo, kako odrastamo i šta postajemo u životu.

Odnosi u porodici model su odnosa koji dijete kasnije uspostavlja sa drugima, naučeno davanje i primanje u okviru porodice osnova je kasnijeg zadovoljstva ili nezadovoljstva u životu. Poremećeni odnosi u porodici najčešće stvaraju i djecu koja imaju niži nivo samopouzdanja i češće imaju probleme i teškoće u funkcionisanju.

Sa druge strane, stabilna porodična atmosfera i kvalitetni međusobni odnosi pružaju svakom djetetu dovoljno sigurnosti, snage i samopouzdanja u životu.

Šta sve gubimo ako zanemarimo porodične vrijednosti i odnose? Zašto je komunikacija u porodici često "karika koja nedostaje"? Kako se oni mogu unaprijediti a da svi dobijemo, bez obzira koliko imamo godina, samo su neke od tema koje su danas obradjene u razgovoru sa mladima.

Razgovor o porodici svima je bio interesantan, mladi su imali priliku da podijele neke lijepe trenutke iz svog porodičnog života, da opišu kako izgledaju njihovi roditelji i kakvi su njihovi odnosi sa roditeljima.

Današnja radionica realizovana je u okviru projekta “Zdravo odrastanje – dar za cijeli život” koji je podržan od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja a isti se realizuje u partnerstvu sa NVO “Glasnici nade”,

Ostavi komentar