Pomoc za 20 romskih porodica

U više romskih naselja na teritoriji opštine Berane, danas je podijeljeno 20 paketa sa hranom i higijenom za pripadnike RE populacije.

Akcija je imala za cilj konkretnu pomoć za više pripadnika ove ranjive grupe koja se nalazi u teškom materijalnom stanju, pa im je svaka pomoć i te kako potrebna.

Poštovanjem osnovnih ljudskih vrijednosti i njegovanjem solidarnosti među svim članovima društva, mora se obezbijediti i za pripadnike RE populacije kako bi i oni imali uslove za život koji su dostojni čovjeka.

Aktivnost je realizovana u okviru projekta “Poštovanje različitosti kao osnov za integraciju Roma” koji je podržan od strane Ministartva ljudskih i manjinskih prava a sprovodi se u partnerstvu sa NVO “Šansa” i NVO “Za nase dobro”.

Ostavi komentar