Mehanizmi ucesca gradjana u javnim raspravama

U okviru projekta “I ti se pitaš – učestvuj i utiči” koji je podržan od strane Ministarstva javne uprave a koje se realizuje u saradnji izmedju naše organizacije i NVO Šansa, danas je u “Hotelu Berane“ održan sastanak sa više predsjednika mjesnih zajednica sa terotrije opštine Berane, kako bi im se predstavile mogućnosti i mehanizmi učešća gradjana u javnim raspravama i putem Eparticipacije.

Okolnost da postoji javna rasprava ne mora garantovati njen kvalitet. Rasprava koja se sporvodi iz čisto formalnih razloga može odbiti i ono malo zainteresovanih i kvalifikovanih pojedinaca, koji su imali namjeru da u njoj učestvuju – što je bio jedan od zakljucaka sa sastanka.

Sasvim je drugačije ako se osigura kvalifikovan govornik, koji će objasniti osnovne komponente budžeta (kao primjer ucestvovanja u javnoj raspravi) i time omogućiti zainteresovanim građanima da ga bolјe shvate, ili ako se umrezi vise predstavnika mjesnih zejednica i daju jedinstven predlog za usvanjenje budzeta – što je predlozeno kao buduci model zajedničkog djelovanja predsjednika mjesnih zajednica.

Na sastanku je bilo rijeci i buducoj saradnji izmedju mjesnih zajednica i NVO sektora i dogovorena je inicijalna pomoć u vezi tehničkog opremanja pojedinih mjesnih zajednica i otvaranja potencijalnog jedinstvenog mjesnog centra za više mjesnih zajednica na teritoriji opstine Berane.

Ostavi komentar