Odlucite sami – sprovedena obuka za stara lica

Pod nazivom “Odlučite sami” danas smo u “Hotelu Komovi” u Andrijevici, realizovali obuku za starija lica i penzionere u vezi brojnih pravnih pitanja koja su bila predmet njihovog interesovanja.

Obuka se odnosila na teme u vezi podizanja svijesti i znanja starih lica o pitanjima značajnim za donošenje životno važnih odluka kao što je testament, raspolaganje imovinom, obezbjeđivanje usluga socijalne zaštite, zaštite imovinskih prava, penzijsko invalidskog osiguranja kao i brojne druge pravne teme.

Prisutni penzioneri su postavljali brojna pitanja i na ista su dobili adekvatne odgovore i objašnjenja, u smislu kako svoje probleme mogu riješiti pravnim putem.

Obuka je realizovana u okviru projekta „Gradimo mostove medju generacijama“ koji je podržan od strane Ministartva rada i socijalnog staranja a sprovodi se u partnerstvu sa NVO „Trece doba“.

Ostavi komentar