Zagadjenje voda ugrožava zdravlje ljudi

U okviru projekta ,,Pravo na vodu – odgovor na urbani izazov“, koji je podrzan od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede a sprovodi se u partnerstvu sa NVO „Za naše dobro“, danas je u restoranu “Zavičaj“ realizovano predavanje za učenike osnovnih skola iz Berana o značaju vode za život i zdravlje ljudi.

Većina naših zaliha vode dolazi iz potoka i rijeka, stoga je značaj rijeka očigledan – naglaseno je tokom predavanja. Uprkos tome što naš opstanak zavisi od dostupnosti čistih rijeka, čovječanstvo dozvoljava zagađenje rijeka industrijom, stavljanje rijeka u cijevi radi bogaćenja pojedinaca i mnoge druge aktivnosti koje ugrožavaju naše rijeke.

Zdravlje rečnih ekosistema direktno utiče na kvalitet vode koje pijemo. Šume i rijeke igraju ulogu filtera koji konstantno prečišćava vodu, koja onda zahtjeva manje hemijskih tretmana i skupih pomoćnih sredstava za njeno vještačko prečišćavanje kako bi bila pogodna za piće.

Kao prirodni resurs, voda je značajna ne samo za obezbjeđenje života, nego i za ostvarenje kulturnog i civilizacijskog razvoja. Njeno zagađenje ugrožava
zdravlje ljudi, jer dovodi do različitih oboljenja čiji ishodi mogu biti i smrtonosni – zaključeno je tokom predavanja. Zato je važno da čuvamo rijeke, jer čuvajući vodu čuvamo život.

 

Ostavi komentar