ŠKOLOVANJE JE VAZNO ZA RE POPULACIJU

Danas je sa djecom pripadnicima RE populacije iz Berana održana aktivnost u vidu njihove motivacije da nastave dalje školovanje, sa ciljem povećanja procenata pripadnika romske i egipćanske zajednice koji su završili osnovnu i planiraju da upišu srednju školu.

Veće uključivanje Roma u obrazovni sistem kao i smanjenje jaza između rezultata obrazovanja kod romskog i stanovništva koje nije romsko, glavni su ciljevi ovakvih aktivnosti i predavanja.

Prisutni učenici su ukazali na veliki problem – nezainteresovanost mladih iz RE zajednice za osnovno i dalje obrazovanje kao i odbijanje odlaska u obrazovne ustanove i školovanja uprkos riječima i savjetima iz školskih ustanova.

Većunu učenika iz RE populacije u Beranama, dalje školovanje ne zanima već žele da se udaju ili ožene, formiraju porodicu i rade tradicionalne poslove kao i njihovi preci od kojih bi hranili svoje najbliže.

Shodno navedenom, jako je bitno podržati i podsticati dalje školovanje i obrazovanje kod Roma, jer je to jedini način za njihovo potpuno uključivanje u crnogorsko društvo, pa više treba raditi na približavanju raznih mogućnosti koje bi mogli ostvariti uz dalje obrazovanje.

Aktivnost je realizovana u okviru projekta “Poštovanje različitosti kao osnov za integraciju Roma” koji je podržan od strane Ministartva ljudskih i manjinskih prava a sprovodi se u partnerstvu sa NVO “Šansa” i NVO “Glasnici nade”.

Ostavi komentar