Upucena inicijativa u vezi Sektorske analize za mlade u 2024.godini

Naša organizacija uputila je sugestije povodom pripreme Nacrta sektorske analize u oblasti društvene brige o djeci i mladima u 2024.godini. Sektorska analiza je uradjena dobro ali je za istu potrebno izdvojiti više novčanih sredstava u odnosu na ona koja su planirana. Zato smo inicirali povećanje novcanih sredstava sa planiranih 200.000 na 500.000 evra.

 

Razloga za povećenje novčanih sredstava ima mnogo, ali ih nećemo detaljnije nabrajati već ćemo naglasiti da se godina priča o potrebi da se nešto uradi za mlade i da se mladi što više uključe u društvene tokove Crne Gore, ali je pomenuto nemoguće bez konkretne novčane pomoći države. Iznos od 500.000 evra (takodje je simboličan) ali bi za počekat bio sasvim korektan kada su nevladine organizacije i njihovo djelovanje u pitanju.

Veliki je broj nevladinih orhanizacija koje se bave pitanjima mladih (preko 800 u Crnoj Gori), pa bi više novčanih sredstava stvorilo uslove za se podrži značajan broj nevladinih organizacija i različitih projekata sa kojima bi imali konkretne rezultate i bogatiju ponudu programa za mlade.

Inicirali smo da se kroz sektorsku analizu predvidi edukacija mladih kroz putovanja i zajednička druženja, u smislu da se većina aktivnosti (sminari, obuke, radionice i sl.) održavaju u prirodi ili na moru (etno sela, planine, kampovi i sl.) što bi svakako imalo višestruki ekekat na mlade, jer bi za takve aktivnosti i edukacije bili više zainteresovani da se ukljuce kroz aktivnosti nevladinih organizacija (u odnosu na statičnu vrstu obuka u kancalariji, školi, restoranu i dr.).

Pomenuto smo predlažili na osnovu istraživanja naše nevladine organizacije iz marta 2021.godine, kada je 95% mladih sa sjevera Crne Gore istaklo da bi bili zainteresovani za razne vrste edukacija koje bi podrazumijevale putovanja i zajednicška druženja mladih u prirodi ili na moru.

Dakle, mladi bi vise voljeli kada bi imali mogućnost da besplatno odu na rafting, planinare ili se kupaju na moru a uz to prodju odredjenu vrstu obuka, seminara ili radionica u vezi (primjera radi) medijske pismenosti. Naravno za ovakav vid edukacija i druženja, potrebno je i više novca od strane države, a mladi u Crnoj Gori to zaslužuju.

 

Ostavi komentar