Zdravo starenje za sve generacije

Starenje je prirodan proces u životu čovjeka koji je definisan različitim fizičkim i psihosocijalnim faktorima. Čovjekov fizički i psihosocijalni razvoj razvija se do određenog nivoa nakon kojeg počinje njegovo postepeno opadanje. Iako se pojam starosti nerijetko povezuje s bolestima, nemoći i ovisnosti o pomoći drugih, to ne mora biti pravilo.

“Zdravo starenje“ definiše se kao sposobnost očuvanja ili daljeg razvoja potencijala i aktivnosti i u starijoj životnoj dobi. Naglasak se stavlja na činjenicu da starost nije rezervisana samo za bolesti i nemoć, već je u starijoj životnoj dobi vitalnost itekako moguća, a starije osobe mogu biti izuzetno socijalno aktivne te na razne načine doprinositi poboljšanju svoje zajednice.

Starost je vrijeme kad život dobija nove duhovne dimenzije i prednosti kojih nije bilo u mladosti. Otvaraju se šanse razvoja i mogućnosti ostvarenja preorijentacijskih radnih aktivnosti. Aktivno, zdravo starenje uključuje prilagođavanje novim okolnostima, spoznajama te stalno učenje i otkrivanje prednosti starenja i starosti. Stariji ljudi nisu homogena skupina i ne doživljavaju sebe kao odvojenu populacijsku skupinu nego su sastavni integralni dio zajednice u kojoj aktivnim uključivanjem žive, rade i stvaraju.

Osnove za zdravo, aktivno starenje, uz očuvanje funkcionalne sposobnosti i unaprjeđenje zdravlja u dubokoj starosti, postavljaju se u ranijoj životnoj dobi kroz vlastite odluke i pozitivno zdravstveno ponašanje. Zdravstveni sistemi i sistemi socijalne zaštite se moraju prilagoditi kako bi podržali povećani broj starijih osoba.

Zdravo starenje je dio kampanje koji realizujemo u okviru projekta “Gradimo mostove medju generacijama” koji je podržalo Ministartvo rada i socijalnog staranja a koji se sprovodi u partnerstvu sa NVO “Sansa”.

Ostavi komentar