Zajedno mozemo vise

Glavni izazovi Crne Gore u promociji i zaštiti prava nacionalnih manjina jesu smanjenje etničke distance i govora mržnje usmjerenog prema manjinama, poboljšanje ekonomskog i socijalnog statusa Roma i Egipćana i borba protiv diskriminacije i anti-ciganizma.

Svi zajedno moramo raditi na daljem stvaranju preduslova na ukupnom društvenom planu i unaprijeđenju zakonodavnog i strateškog okvira čija primjena će nam omogućiti da postignemo željene rezultate i ostvarimo poštovanje jednakih mogućnosti za sve naše građane.

“Zajedno mozemo vise” je dio kampanje koji sprovodimo u okviru projekta “Zajedno za jednakost” koji je podrzan od strane Ministartva ljudskih i manjinskih prava a koji realizujemo u partnerstvu sa NVO “Sansa”.

Ostavi komentar