Znanjem do tolerancije

U okviru projekta “Zajedno za jednakost“ koji realizujemo u partnerstvu sa NVO „Sansa“ a koji je podrzan od strane Ministarstva ljudskih i manjinskih prava, danas smo u Rozajama realizovali radionicu sa mladima o multikulturalizmu pod nazivim ,,Znanjem do tolerancije“.

Kroz radionicu koju je vodila mr Mirsada Bibic Šabotić polaznici su na kreativan način mogli da iskažu svoja mišljenje i načine da život sa drugimа i drugačijima učinimo kvalitetnijim i sadrzajnijim.

Ukoliko se mladima na kvalitetan i prijemčiv način objasni šta je multikulturalizam, tolerancija, različitost po bilo kom osnovu, možemo stvoriti dobru ,,polaznu osnovu”za izgradnju savremenog, demokratskog i građanskog društva, koje će na njima počivati, a u kome će se u potpunosti poštovati ljudska prava i slobode svih.

Nakon sprovedene radionice, za sve ucenike je istog, priredjen je zajednicki rucak i opusten ragovor o dodatnim pitanjima.

Ostavi komentar